Obracíme na se vás, čtenáře našeho časopisu Bojová umění – Fighter´s magazin.

Máme zájem o zpětnou vazbu od vás.

Máte nápad, jak obohatit náš tištěný časopis?
Všechny postřehy a nápady, jsou vítaný.
Piště do zprav na Facebooku nebo na e-mail.
Děkujeme.