Záznam z galavečera bojových sportů v Boxu, Thai boxu a K-1.
Připravil: Alexandr Chocholouš

Luboš Raušer, Josef Veselý, Honza Kačer Holec, Ondřej Skalník, Bernard Plavec, Tomáš Kučák, Lukáš Burda, Jan Krájíček, Jakub Stelšovský, René Molík, Jan Korec, Karel Nečesánek, Renat Beket, Jan Šindelář, Kateřina Taclová, Šárka Vašová, Radim Cibulka,
Jiří Jaroš, Radek Giessmann, Michal Blawdziewicz, Milan Grus, Daniel Vencl