Vážení sportovní přátelé,
v příloze naleznete informace k zahraničnímu výjezdu na AUSTRIAN CLASSICS ve dnech 21. – 23. 4. 2017.
Uzávěrka přihlášek je 3. 4. 2017.

Jiří Mulač, předseda ČSFu